Obrazac za raskid ugovora

Kupac može bez navođenja razloga u roku od 14 dana (od datuma isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe) vratiti proizvod i tražiti povrat uplaćenog iznosa, tj. jednostrano raskinuti ugovor. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj mobitela, e-mail adresu.

Kupac proizvod vraća bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku Prodavatelju o jednostranom raskidu ugovora. Prodavatelj će povrat novaca izvršiti nakon što zaprimi povrat proizvoda u roku od sedam radnih dana. Povrat uplaćenog iznosa vrši se  uplatom na tekući račun.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac, a proizvod vraća bilo kojom dostavnom službom koja mu je najprihvatljivija. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.  

Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima, a ukoliko Kupac nije zadovoljan ishodom može podnijeti privatnu tužbu.

Pogledajte našu
web shop ponudu